Home Weiter

Uppåt Nära 1544 Passområde Passområde
1544 nedåt Luohttoláhko Bálgatjåhkkå Saitaristjåhkå
nedanför... ...Bálgatjiegna Loametjåhkkå  Kväll igen :-)

Luohttoláhko