Home Weiter

Pårekslätten  Tina upp... Vallespiken
Mot Kvikkjokk Pårekslätten Nära Pårek
Skogsgränsen? Pårek  Boarekjávrre

Mot Pårek